Shin Ho Kan Bern
Home Kendo Iaido Agenda Kontakt Links  
 

Shin Ho Kan Kendo & Iaido Bern seit 1981

 


Sumi Sensei Shin Ho Kan

Kendo-Seminar Juni 2016 in Bern
mit Masatake Sumi Sensei, 8. Dan Hanshi
& Junichi Tashiro Sensei, 8. Dan Kyoshi