Shin Ho Kan Bern
Home Kendo Iaido Agenda Kontakt Links  
 

Shin Ho Kan Kendo & Iaido Bern seit 1981

 


Lehrgang 2018 mit Sumi Sensei 8. Dan Hanshi und Tashiro Sensei 8. Dan Kyoshi

Resultate Bern Cup 2018Like us on Facebook